Informace o klubu

* Název klubu

Informace o družstvu

Informace o hracích místech a dobách

Název místa:

obec:

ulice s č.p.:

telefon:

Pondělí
NeděleČlenská základna

Prosíme zadejte minimálně 4 AKTIVNÍ hráče do družstva.

Jméno Registrační číslo Licence

Přidat dalšího hráče

* Vysvětlivky: aktivní člen = bude mu v následujících dnech pořízena licence hráče na danou sezónu; neaktivní člen = licence hráče mu bude pořízena až později (např. v průběhu srpna popř. ještě déle)

Poznámka: V případě, že chcete dopsat zcela nového člena použijte k tomu určený formulář Zaregistrování nového hráče, který je zapotřebí vyplnit a na krajský sekretariát zaslat portrétovou fotografii (poštou nebo mailem).

Pokud chcete dopsat hráče, který přestupuje nebo hostuje z jiného klubu, podejte po odeslání této registrace žádost o změnu prostřednictvím formuláře Změny v družstvech/klubech.

Ostatní

* Ligový pohár družstev

Registrací do HLS se družstvo automaticky a bezplatně přihlašuje také do LPU. Má být vaše družstvo zařazeno do této soutěže hrané systémem oboustranného pavouka (C a nižší ligy) resp. jednostranného pavouka (Extraliga a B ligy)?

* Prohlášení

Podáním přihlášky a zaplacením startovného prohlašují předseda a vedoucí jménem celého týmu, že se všichni jeho členové budou řídit soutěžním řádem a pravidly Unie Šipkových Organizací (UŠO), a tím respektovat veškeré vyhlášené podmínky. Dále se zavazují, že budou pozorně sledovat aktuality na oblastních stránkách www.sipky.org/khk-s, kde budou v průběhu sezóny uveřejňovány nejdůležitější informace týkající se Hlavní ligové soutěže, Ligového poháru apod.